HeaderImage

Ideoiden keksiminen

Alussa on aina idea. Kaikki luominen alkaa ideasta, aavistuksesta, mahdollisuudesta. Ideat ovat kaiken kirjoittamisen lähde. Ne ovat kuin kirjoituksen siemeniä, joita kehittämällä uudet teokset syntyvät ja kasvavat. Hyvät ideat innoittavat meitä kirjoittamaan aina enemmän ja paremmin. Ne tuovat mukanaan inspiraation ja innoituksen. Ideointi on alku, ja alku on aina tärkeää.

Ideoita on jokaisella ihmisellä rajaton määrä. Ihmisen mieli keksii lakkaamatta uutta. Se pitää sisällään rajattomia mahdollisuuksia. Jokaista ideaa seuraa aina uusi idea. Ajatuksista versoo taas uusia ajatuksia. Ideoinnin taito on mielen kykyjen hyödyntämistä ja käyttämistä. Ideoinnin taito on ideoiden tietoista luomista.

Me voimme oppia käyttämään mielemme rajattomia mahdollisuuksia. Me voimme oppia suuntamaan mielemme juuri niihin asioihin, joista haluamme ideoiden syntyvän. Me voimme oppia luomaan ja kehittämään ideoita tietoisesti ja tarkoituksellisesti. Tämä on ideoiden keksimisen ja kehittämisen taito. Se on taito, joka voidaan oppia harjoittelemalla.

Ideoiden tallennus
Ideakartta
Ideoiden risteyttäminen
Ideataulukko
Idealista
Ideoiden hautominen

Ideoiden tallennus

Ideat saapuvat usein odottamatta ja yllättäen. Suuret ideat voivat ilmestyä mieleemme missä tahansa ja milloin tahansa. Silloin on hyvä olla valmiina nappaamaan ne talteen. Pidä aina mukanasi kynää ja pientä muistikirjaa. Kirjoita kaikki ideat ylös välittömästi. Näin ne tulevat poimituksi talteen, ja voit myöhemmin omassa rauhassasi muokata ja kehittää niitä lisää.

Toinen hyödyllinen väline on nauhuri tai vastaava. Joskus olemme tilanteessa, jossa emme voi kirjoittaa, kuten esimerkiksi autoa ajamassa. Milloin tahansa idean juolahtaessa mieleesi, voit tallentaa sen puhumalla nauhuriin. Joillekin ihmisille puhuminen voi olla myös helpompi ja luonnollisempi tapa kerätä talteen ideoita.

Takaisin

Ideakartta

Ideakartta on hyvä keino nähdä kaikki ideat yhdellä kertaa. Se on keino hahmottaa kokonaisuus, ja ideoiden yhteys toisiinsa. Ennen kaikkea se on keino aktivoida mieli ja mielikuvitus luomaan lisää uusia ideoita. Toiminta saa myös mielemme toimimaan. Ideoiden piirtäminen eri värien paperille, ja yhteyksien luominen niiden välille virkistää mielikuvitusta, ja saa sen luomaan aina lisää ideoita.

Karttaan on helppo lisätä uusia ideoita, ja johtaa taas uusia ideoita vanhoista. Ideoiminen on näin elävää ja joustavaa, kartan kasvaessa ja kehittyessä yhdessä ideoittemme kanssa. Suurikin projekti pysyy näin kasassa, koska jokaiselle asialle on oma paikkansa. Voit kartasta hahmottaa helposti ideoiden väliset suhteet ja keskinäiset yhteydet. Ihmisen mieli toimii juuri yhteyksien avulla, ja siksi ideakartta on luonnollinen ideoimisen tapa.

Ideakartta luodaan ottamalla iso valkoinen paperi, ja piirtämällä sen keskelle ympyrä. Kirjoita aiheesi ympyrän keskelle. Vedä viivoja keskuksesta, ja jokaiselle viivalle kirjoita yksi pääidea, joka liittyy suoraan aiheeseen. Jokaisesta pääideasta vedä lisää viivoja, joihin kirjoitat niihin liittyvät tarkemmat ideat. Jokaisesta ideasta risteää ja syntyy aina uusia ideoita, alkaen laajemmasta ideasta, ja siirtyen aina yksityiskohtaisempiin ideoihin.

Aina uuden idean syntyessä se voidaan merkitä karttaan omalle paikalleen. Näin karttasi elää ja kasvaa. Kun näet ideasi järjestettynä ja piirrettynä edessäsi, ymmärrät paremmin kokonaisuutta ja asioiden yhteyksiä. Voit käyttää karttaasi eri värejä ja pieniä piirroksia, jolloin luovuutesi saa kartasta aina uusia virikkeitä. Pian jo kartan katsominenkin voi avata ideoiden tulvan

Ideakartan ei tarvitse olla siisti tai viimeistelty. Pikemminkin se voi olla villi ja vapaa, ja täynnä elämää. Riittää kun sinä itse ymmärrät sitä, ja että se virkistää mielikuvitustasi oikealla tavalla.

Takaisin

Ideoiden risteytys

Uusia ideoita voi kehittää yhdistämällä ja risteyttämällä vanhoja ideoita. Kirjoita ideasi paperille, ja lisää mukaan erilaisia mieleesi tulevia sanoja aiheestasi. Kirjoita ylös myös keksimiäsi täysin sattumanvaraisia ideoita muista aiheista. Kirjoita ne kaikki ylös.

Liitä nuo ideat ja sanat toisiinsa viivoilla. Risteytä ideat toistensa kanssa, ja luo jotain uutta. Yhdistele niitä keskenään täysin sattumanvaraisesti, vaikka niistä tulisikin outoja ja merkityksettömiä. Suurin osa syntyvistä ideoista on hyödyttömiä, mutta joistakin niistä voi syntyä jotain aivan uutta ja erilaista.

Ennen kaikkea se saa aivosi toimimaan, ja luomaan taas uusia polkuja ja yhteyksiä. Sanojen yhdisteleminen luo uusia yhteyksiä, ja antaa ideoille uusia merkityksiä. Mieli tarvitsee jonkin lähtöajatuksen, josta se voi lähteä kehittämään ideoita ja löytämään uusia uria. Sattumanvaraiset ideat ovat keino laajentaa ideoinnin aluetta yhdistelemällä ja kokeilemalla.

Takaisin

Ideataulukko

Tee ideoistasi taulukoita, ja anna niille sopivia nimiä. Tee taulukoista suurempia kuin ideoidesi määrä. Jos sinulla on kuusi ideaa, piirrä taulukko johon mahtuu kymmenen. Täydennä taulukoihin puuttuvat ideat, ja huomaa kuinka mielesi aktivoituu tästä harjoituksesta. Kirjoita kaikki uudet ideat sellaisinaan, arvioi ne vasta myöhemmin. Aivot pitävät juuri asioiden täydentämistä, asioiden ja tilan täyttämisestä. Tyhjät ruudut ja rivit ideataulukossa saa aivosi aktivoitumaan. Ne kiihottavat mielikuvitustasi, sillä mieli pyrkii aina täyttämään havaitsemansa tyhjiön.

Takaisin

Idealista

Kirjoita ideoistasi lista. Keksi sopiva otsikko, ja listaa sen alle ideoita viivoilla. Täytä lista kaikilla ideoilla, jotka tulevat mieleesi. Jatka yhä täyttämistä. Piirrä aina uusi viiva, ja kirjoita sille uusi idea. Kirjoita pikavauhdilla mitä tahansa mitä tuleekaan mieleesi. Lopussa voit lukea ideasi, ja valita kaikki lupaavat ja toimivan tuntuiset talteen.

Ihmisen mieli pitää myös jonoista ja asioiden jatkamisesta. Ideoista tulee kuin polku tai ketju, jota jatkat aina uusilla ideoilla. Tällä tavalla voit nopeasti luoda ison kasan ideoita mistä tahansa aiheesta. Kaikki niistä eivät ole toimivia tai hyviä, mutta sekaan mahtuu aina muutamia kultajyviä.

Takaisin

Ideoiden hautominen

Ideoiden syntyminen vie joskus oman aikansa. Ne tarvitsevat toisinaan kypsyttelyä syvälle meidän mielessämme. Jos sinulla on jokin asia, johon et millään miettimisellä keksi ratkaisua, anna sen olla. Unohda se kokonaan. Rentoudu, ja tee jotain aivan muuta. Anna asian hautua ja kypsyä syvällä alitajunnassa. Mieli ratkaisee ongelmia myös ilman tietoista miettimistä. Yleensä pelkästään nukkumalla yön yli asiat saavat uutta selkeyttä. Aivot ehtivät silloin käsitellä ja pohtia asiaa perusteellisesti.

Takaisin

 

Muita sivujani:

Meditaatio-opas
Luovuus
Visualisointi
Chakrat
Tantraopas

Copyright: Flowguide.com