HeaderImage

Kirjoittamisen taito

Sanat ovat kuin musiikkia. Ne seuraavat toisiaan tietyssä rytmissä ja järjestyksessä. Jokainen sana koskettaa jotain meissä, ja vaikuttaa aina seuraavaan sanaan. Näistä sanoista muodostuu lauseita, joilla on oma merkityksensä. Lauseista muodostuu kappaleita, ja kokonaiset kirjat koostuvat taas kappaleista. Voit oppia ymmärtämään tätä sanojen musiikkia. Voit oppia ymmärtämään tätä sanojen ja lauseiden virtaa, josta mielikuvituksen maailmat luodaan.

Minkä tahansa uuden taidon tai kyvyn oppimiseen tarvitaan harjoitusta. Myös kirjoitustaito opitaan harjoittelemalla. Harjoittelemalla kuka tahansa voi oppia kirjoittamisen taidon. Alussa hapuillaan ja kokeillaan, tehdään virheitä ja opitaan niistä. Alussa tarvitaan kärsivällisyyttä. Silloin tarvitaan halua ja kykyä aloittaa hitaasti, kirjoittaa ensin huonosti, niin että voidaan oppia kirjoittamaan hyvin jonain päivänä.

Aloita siis jo tänään. Kirjoita ylös asioita joita haluat kertoa ja ilmaista. Etsi omaa tapaasi, jolla voit välittää tuntemuksesi ja mielikuvasi sanoiksi ja lauseiksi. Tutki ja kokeile. Säännöllinen harjoitus kehittää kenen tahansa taidot. Tältä sivulta löydät tietoa kirjoittamisen taidosta ja menetelmistä. Käytä niitä ja löydä oma kirjoittamisen kykysi.

Luonnostelu ja muokkaaminen
Harjoitteleminen
Muiden tutkiminen
Tyyli ja omaperäisyys
Tarinan luominen
Henkilöiden luominen
Maailman luominen

Luonnostelu ja muokkaaminen


Kirjoittaminen alkaa aina luonnostelusta. Alussa kirjoitetaan vapaasti ja esteettä, ja annetaan sanojen tulla sellaisinaan. Tämä on luonnostelun ja hahmottelun vaihe, jossa tarinalle luodaan ensimmäinen muoto ja hahmo. Tärkeitä on luoda paljon ja vapaasti. Tämä on vapaan luomisen vaihe.

Seuraavaksi alkaa muokkaamisen vaihe. Tarina kirjoitetaan nyt uudelleen. Tällä kertaa kirjoittaminen on hieman tarkempaa ja valikoivampaa. Osia valikoidaan ja jätetään pois, ja toisia lisätään ja laajennetaan. Teos kirjoitetaan uudelleen monta kertaa, ja jokaisella kerralla tekstiä hiotaan yhä tarkemmin ja tietoisemmin. Tämä on muokkaamisen ja hiomisen vaihe.

Aloita kirjoittaminen luonnostelemalla ja kokeilemalla. Tee aluksi raakaversio kirjoittamalla kaikki, mikä tulee mieleesi. Kirjoita ylös myös kaikki puolivalmiit ja epämääräiset ideat. Kirjoita paljon ja nopeasti. Tässä vaiheessa on tärkeää vain uuden tuottaminen. Muokkaaminen ja valinta tehdään myöhemmin, ja se tarvitsee paljon aineistoa. Vasta nähdessäsi asian kirjoitettuna voit todella nähdä sen sopivuuden ja arvostella sitä.

Kirjoita teos uudelleen. Kehitä ja hio niitä ideoita, missä huomaat mahdollisuuden ja lupauksen. Seuraavaan kirjoituskertaan valitaan lupaavimmat osat, ja niitä laajennetaan ja täydennetään.   Alussa tarvitaan aina haparointia ja yrittämistä, ja poiketaan monella sivupolulla. Se kaikki kuuluu kehitykseen, ja kirjoittamisen prosessiin. Ajan ja hiomisen kanssa voi pienestä ja vähäisestäkin ideasta kehittyä jotain suurempaa ja kauniimpaa.  

Jokainen teos kirjoitetaan näin useita kertoja uudelleen. Jokaiselle kerralla teos on parempi ja täydempi. Jokaisella kerralla valikoi tarkemmin ja huolellisemmin. Mieti, mitä oikein yrität sanoa. Mieti, mikä on se viesti, se mielikuva, jonka tahdot ilmaista ja välittää muille. Tämä on muokkaamisen vaihe. Kirjoitusta muokataan jokaisella kirjoituskerralla yhä tarkemmin ja valikoivammin.

Kun teos on lopulta valmis, se on kirjoitettu alusta loppuun moneen kertaan. Mitään kirjaa ei kirjoiteta suoraan paperille sellaisenaan. Monet suuret teokset ovat syntyneet vain hätäisistä muistiinpanoista ja sekavasta raakaversiosta. Se on kuin helmen kehittyminen simpukassa. Se alkaa pienestä hiekanjyvästä, ja siitä kehittyy lopulta täydellinen helmi.

Tämä on kirjoittamisen luonnollinen prosessi.

Takaisin

Harjoitteleminen


Kaikki taidot kehittyvät harjoittelemalla. Kirjoittaminen on niin kuin mikä tahansa muukin taito. Sen voi oppia ja sitä voi kehittää harjoittamalla. Kirjoittaminen on pääosin itseopiskelua, ja siinä me itse asetamme tehtävät ja tavoitteet itsellemme. Harjoittele säännöllisesti joka päivä. Aseta itsellesi haasteita ja tehtäviä, joita yrität suorittaa. Tee harjoituksista vaikeita, sillä vain haaste kehittää todella taitoasi.

Tehtävä voi olla vaikka tietyn kokemuksen tai ilmapiirin kuvaaminen sanoilla. Valitse joku lapsuutesi muisto, joka muistat hyvin. Kuvaa tuota muistoa niin elävästi kuin pystyt. Kirjoita siitä täydellinen kuvaus käyttäen kaikkia aisteja ja tunteita. Koeta välittää tuntemuksesi ja koko tilanteen tunnelma. Välitä tuo muisto sanoilla ja kirjoituksella.

Toinen tehtävä voi olla jonkun osaamasi taidon tai tiedon selittäminen mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi. Valitse joku kiinnostuksesi kohteista, josta tiedät paljon. Koeta sanoa siitä kaikki olennainen mahdollisimman lyhyesti ja ytimekkäästi. Kokeile kuinka monta sanaa tarvitset asian esittämiseen selkeästi ja ymmärrettävästi. Käytettävien sanojen määrän rajoittaminen on myös vaikea haaste.

Tehtävien asettaminen itse itselleen on eräs itseopiskelun perusteita. Minkä tahansa kertomuksen kirjoittaminen opettaa meille paljon kirjoittamisesta ja meidän omasta tyylistämme. Haasteet kehittävät taitojamme eteenpäin. Ihminen oppii tekemällä ja yrittämällä jotain uutta.

Takaisin


Muiden tutkiminen


Ota oppia muilta kirjailijoilta. Lukemattomia teoksia on kirjoitettu kaikilla kielillä. Monet hyvät kirjoittajat ovat helposti saatavilla kirjaston kirjojen kautta. Tutki, kuinka he ovat kirjoittaneet ja luoneet teoksensa. Tutki sanojen rytmiä ja järjestystä. Huomaa, kuinka sanat liittyvät yhteen, ja muodostavat mielikuvia ja herättävät tunteita. Opettele ymmärtämään, kuinka ja miten tietty asia voidaan kertoa kirjoittamalla sanat tietyssä järjestyksessä. Opi kuinka tietyllä tavalla voidaan herättää tietty mielikuva ja tietty tunne.

Tutki niiden kirjailijoiden tyyliä joista pidät, ja joiden kaltaisia haluaisit itsekin kirjoittaa. Kokeile jäljentää kirjoittamalla heidän tyyliään. Kirjoita jokin erityisen taitavasti kirjoitettu kohta, ja koe itse kuinka sanat virtaavat ja kietoutuvat toisiinsa. Kirjoita sanatarkasti jäljennöksiä, ja kokeile miltä ne sinusta tuntuvat. Katso tekstiä tarkkaan, ja kuuntele sen sointia.  Jos voit oppia suoraan muilta, niin sinun ei tarvitse itse keksiä kaikkea uudelleen. Eräs parhaista tavoista oppia mikä tahansa asia on jäljitellä heitä, jotka ovat jo siinä mestareita.

Takaisin

Tarinan luominen


Tarinoita voi luoda usealla eri tavalla. Voit kirjoittaa luovasti kaiken mitä tulee mieleesi, tai voit kehittää teoksen ideat ja taustat valmiiksi. Eli voit joko kirjoittaa tarinan spontaanisti sellaisena kuin se tulee, tai voit suunnitella tapahtumat etukäteen, ja kirjoittaa ne ylös järjestelmällisesti. Voit myös visualisoida tarinan kulun mielessäsi, ja kuvata se kirjoittamalla.

Spontaani tapa tarkoittaa, että kirjoitat tarinan sellaisena kuin se tulee mieleesi, ilman suunnitelmia tai rajoituksia. Kirjoittaessa et itsekään vielä tiedä miten tapahtumat tulevat etenemään, ja mitä tarinassa tulee tapahtumaan seuraavaksi. Spontaanilla tavalla kirjoitat vapaasti ja ilman rajoituksia, ja annat tarinan edetä luonnollisesti. Voit luoda tällä tavalla sellaisia juonenkäänteitä ja ideoita, joita et ehkä olisi tietoisesti tullut edes ajatelleeksi. Suunnittelemalla voit luoda eheitä ja selkeitä tarinoita, joiden juonenkäänteet voivat edetä monimutkaisesti ja loogisesti. Juonen kulkua on tällä tavoin helpompi hallita.

Luomalla vapaasti ja spontaanisti saat luotua uutta ja erilaista. Toisaalta ajaudut silloin helposti sivupoluille, ja tarinasta voi olla hajanainen ja sekava. Liiallinen suunnittelu taas voi rajoittaa luovuutta ja uusien ideoiden kokeilua. Tasapainoinen kirjoittaminen löytyy jostain tästä välistä, ja yleensä kirjoittamisen prosessi on yhdistelmä näitä molempia tapoja. Yhdistämällä luovan ja vapaan kirjoittamisen, ja toisaalta valmistelun ja suunnittelun, voit löytää parhaat puolet molemmista tavoista.

Tarina voi olla henkilökeskeinen, jolloin henkilöiden luonteet, motiivit ja keskinäiset suhteet liikuttavat tarinaa. Tällöin päähenkilöiden luonteet ja heidän keskinäinen vuorovaikuksensa luovat tarinan hengen ja rytmin. Se voi olla myös juonikeskeinen, jolloin tarinan juoni ohjaa tapahtumia. Tarinan tapahtumat vaikuttavat silloin päähenkilöiden elämään, ja ohjaavat heidän toimiaan. Useimmat luontevasti etenevät tarinat ovat yhdistelmä näitä kahta tapaa kuljettaa tarinaa eteenpäin.

Tarinan rytmi

Kaikki tarinat kulkevat tiettyjen vaiheiden kautta. Alussa tarinaa rakennetaan ja kehitetään. Hiljalleen sisällä juoneen ja henkilöhahmojen välille syntyy jännitteitä ja ristiriitoja. Tarina kulkee tiettyyn suuntaan jännityksen kasvaessa, kunnes nämä jännitteet purkautuvat ja laukeavat jollain tavalla. Tämän jälkeen seuraa mahdollinen rauhallisempi kausi, jonka jälkeen jännitteitä luodaan uudelleen. Tarinat kulkevat ja liikkuvat näiden vaiheiden kautta, välillä tahti kiihtyy ja jännitys kohoaa huippuunsa, välillä tarina kulkee taas hitaammin ja rauhallisemmin.

Kirjoittaja voi luoda ja hallita näitä jännityksiä. Kirjoittamalla voit kehittää ja pitkittää jännitystä, ja laukaista sen halutessasi. Jännitteiden kertyminen ja niiden laukeaminen ovat osa tarinan ydintä, ja ne tuovat tarinaan mielenkiinnon ja jännityksen. Välillä juoni liikkuu hitaasti ja kerää voimia, ja asioita tapahtuu myös pinnan alla. Tempo kasvaa, ja lopulta se purkautuu yllättäen. Tulevat tapahtumat tarvitsevat valmistelua, sillä jännitys syntyy lukijassa ja kertyy hitaasti hänen uppoutuessaan mukaan tarinaan.  Tärkeä osa tarinan kertomisen taitoa on luoda tämä jännite, pitää sitä yllä ja kasvattaa sitä, nostaa se huippuunsa, ja lopulta laukaista se oikealla hetkellä.

Hyvä tarina luo lukijassa myös ennakko-odotuksia, ja enteilee tulevista tapahtumista ja mahdollisuuksista. Juonenkäänteet voivat kuitenkin yllättää lukijan, ja kääntää odotukset päälaelleen. Tämä on eräs tärkeä osa jännityksen ylläpitämiseksi. Yllättävät tapahtumat pitävät yllä lukijoiden mielenkiinnon, sillä he eivät voi koskaan olla täysin varmoja siitä mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Tulevia tapahtumia on hyvä kuitenkin ennakoida jollain tavalla, täysin tyhjästä tulevat tapahtumat eivät yleensä herätä lukijassa suuria tunteita. Lukijat investoivat aikaa ja vaivaa tarinaan eläytymällä siihen. Palkitse tarinaan eläytyminen ratkaisemalla vihjaukset ja jännitteet mielenkiintoisella tavalla.

Tarinan uskottavuus

Tarinan uskottavuus on tärkeää lukijoiden mielenkiinnon säilyttämiseksi. Lukijat eläytyvät tarinaan, ja omaksuvat luomasi maailman säännöt ja hahmojen luonteet. He luovat niistä mielikuvan, ja odottavat asioiden ja henkilöiden toimivan tietyllä tavalla. Jos hahmojen toiminta poikkeaa suuresti oletetusta, tai maailman säännöt muuttuvat tilanteen mukaan ilman mitään selitystä, niin tarinan uskottavuus katoaa. Silloin tarinan luoma illuusio särkyy, ja lukijoiden eläytyminen tarinaan loppuu. Lukijat uppoutuvat tarinaan, ja kokevat luomasi maailman ja sen henkilöt itselleen todellisina. Tarinan luoma illuusion maailma toimii vain niin kauan kuin se on sisäisesti uskottava. Henkilöiden epäjohdonmukainen käytös ilman selitystä tai liian suuret poikkeamat odotuksista rikkovat tämän illuusion.

Aina kun haluat ohjata juonta tiettyyn suuntaan, niin muista säilyttää tarinan uskottavuus. Kirjoita tarinan henkilöt toimimaan omien luonteidensa ja motiiviensa ohjaamina, oman maailmansa sääntöjen mukaan. Kehitä uskottavat syyt hahmojen poikkeavalle tai epäloogiselle käytökselle, ja kaikille yllättäville tapahtumille. Pohjusta tulevia tapahtumia ja yllätyksiä edeltä käsin niin, että ne istuvat luonnollisesti tarinan kulkuun. Poikkeukset voivat olla osa tarinan mielenkiintoa, mutta ne vaativat aina vakuuttavan selityksen.

Takaisin

Henkilöiden luominen


Henkilöhahmot ovat tärkeä osa tarinaa. Lukijat samastuvat tarinan henkilöihin, ja kokevat luomasi maailman heidän kauttaan. Lukijat tuntevat ja kokevat kaikki tapahtumat yhdessä päähenkilöiden kanssa. Päähenkilöt kokevat kukin maailman omalla tavallaan, ja luovat omanlaisensa tarinan. Samat tapahtumat voivat aiheuttaa erilaisen reaktion erilaisissa henkilöissä. Nuori ja kokematon hahmo voi suhtautua samoihin tapahtumiin aivan toisella tavalla kuin kokenut hahmo. Silloin myös lukijan kokemus tapahtumista muodostuu erilaiseksi, sillä he jakavat hahmojen tunteet, ja näkevät maailman heidän silmiensä kautta. 

Kuvittele henkilöt mielessäsi, kun luot heidät. Kuvittele miltä he näyttävät, heidän äänensä, eleensä, heidän persoonansa. Tee heistä mahdollisimman elävän ja aidon tuntuisia. Kuvittele heidän suhteensa ja vuorovaikutuksensa muiden henkilöiden kanssa. Kun kirjoitat tarinaa, voit nähdä henkilöt mielessäsi, ja miten he elävät, liikkuvat ja reagoivat tarinan tapahtumiin. Erilaisten hahmojen näkemys tapahtumista ja maailmasta voi poiketa suuresti toisistaan.  Aina kun kirjoitat tarinaa henkilöhahmon näkökulmasta, niin asetu hänen rooliinsa, ja mieti millä tavalla tämä hahmo kokee ja näkee asiat. Silloin kuvauksesi on paljon syvempää ja aidompaa. Voit kirjoittaa tapahtumista aivan kuin kuvaisit oikeita tapahtumia, joita tarinan henkilöt ovat todella näkemässä.

Päähenkilöt tarvitsevat joko helposti samaistuttavan luonteen, tai taustatarinan joka saa tuntemaan sympatiaa heitä kohtaan. Se mahdollistaa lukijan eläytymisen heihin. Kun luot henkilöt onnistuneesti, he alkavat elää omaa elämäänsä sinun mielessäsi. Huomaat, että hahmot tekisivät asiat sittenkin toisella tavalla, tai reagoisivat toisin kuin aluksi olit kuvitellut. Suunnittelemasi tarinan kulku voi muuttua, kun henkilöt alkavat elää ja toimia omalla tavallaan. Kun henkilöt tuntuvat sinusta aidoilta ja eläviltä, niin ne tuntuvat siltä myös lukijoista. Henkilöt myös kasvavat ja kehittyvät tarinan kuluessa, ja se on tärkeä osa kaikkia tarinoita. Lukijat voivat kokea päähenkilöiden kasvun hyvin palkitsevana, ja he voivat tuntea saavansa vastineen tarinan lukemiseen käyttämästään ajasta.

Voit luoda hahmoja tarkkailemistasi ihmisistä tai sisäisistä kokemuksistasi. Anna hahmoillesi menneisyys ja historia. Anna heille motiiveja ja unelmia. Mieti mikä ajaa heitä eteenpäin, ja miksi he toimivat niin kuin toimivat. Kaikilla henkilöillä on omat motiivinsa toimia. Kun olet luonut hahmot hyvin, niin heidän motiivinsa toimia ovat uskottavia, ja heidän toimissaan on jotain mieltä. He voivat toimia ja reagoida asioihin koska omaavat tietyn persoonallisuuden, henkilökohtaisen historian, tai päämäärän. Nämä asiat voivat olla lukijalta sillä hetkellä kätkettyjä, mutta ne on tärkeää paljastaa tarinan kuluessa. Jos heidän toimintansa poikkeaa suuresti oletetusta, niin piilotetuista motiiveista kannattaa vihjata jo edeltäkäsin. Henkilöiden järjetön tai roolista suuresti poikkeava toiminta ilman mitään selitystä voi viedä tarinasta uskottavuuden, ja häiritä lukijoiden eläytymistä hahmoihin. Uppoutuminen erilaisten ihmisten elämään ja kokemuksiin on juuri osa tarinoiden viehätystä.

TakaisinMaailman luominen


Luo hahmoillesi elävä ja uskottava maailma, jossa tarina elää ja tapahtuu. Tämä maailma sisältää heidän asuinpaikkansa, heidän talonsa, sekä kaikki paikat ja tahot jotka vaikuttavat heidän elämäänsä. Maailma on näyttämö, jossa tarina voi tapahtua, ja jossa tarinan henkilöt toimivat. Sama maailma voi olla täysin toisenlainen tarinan eri henkilöille, koska he kokevat ja tulkitsevat tapahtumat ja ympäristön kukin omalla tavallaan, oman persoonansa ja tarinansa mukaan. Nämä maailmat voivat kohdata ja törmätä toisiinsa, ja nämä kohtaamiset vaikuttavat hahmojen elämään ja toimiin.

Tarinan luomisessa helpottaa suuresti, jos sinulla on valmis näkemys siitä, millainen henkilöhahmosi maailma oikein on. Se lisää tarinan johdonmukaisuutta, ja helpottaa tapahtumien kuvittelua mielessä. Huolellinen suunnittelu voi auttaa tarinan kehittämisessä eteenpäin, ja auttaa uusien juonenkäänteiden kehityksessä. Sitä pidempi ja laajempi tarinasi on, sitä enemmän maailman kehittämisestä on sinulle apua. Kaikkia yksityiskohtia ei kannata lisätä varsinaiseen tarinaan, mutta ne silti auttavat sinua elävöittämään ja kehittämään luomaasi maailmaa

Takaisin

 

Muita sivujani:

Meditaatio-opas
Luovuus
Visualisointi
Chakrat
Tantraopas

Copyright: Flowguide.com